mask

MEDYCZNE :

1. Modernizacja Oddziału Neurologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

 • Inwestor – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach
 • Generalny Wykonawca – Konsorcjum : MAL-POL Sp. z o.o. , ZUInż Krzysztof Redesiuk , KORONTO Sp. z o.o.
 • Typ obiektu – Szpital
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. Poniatowskiego 26
 • Zakres prac – Projekt i wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Termin realizacji – 2020/2021

 

2. Adaptacja budynku Rehabilitacji na potrzeby Szpitala Tymczasowego COVID-19 przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

 • Inwestor – Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Generalny Wykonawca – MAL-POL Sp. z o.o.
 • Typ obiektu – Szpital
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. Poniatowskiego 26
 • Zakres prac – Projekt i wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Termin realizacji – 2020

 

3. Rozbudowa Szpitala Powiatowego ZOZ w Szczytnie

 • Inwestor – Powiat Szczycieński
 • Generalny Wykonawca – Konsorcjum : KIM Sp. z o.o. , ANCHOR Sp. z o.o.
 • Typ obiektu – Szpital
 • Lokalizacja – Szczytno , ul. Marii Skłodowskiej – Curie 12
 • Zakres prac – Projekt i wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Termin realizacji – 2019/2020

 

4. Budowa Siedleckiego Ośrodka Onkologii przy Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

 • Inwestor – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach
 • Generalny Wykonawca – F.R.B MAL-POL Krzysztof Wasilewski
 • Typ obiektu – Szpital
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. Poniatowskiego 26
 • Zakres prac – Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pomieszczeniach urządzeń medycznych
 • Termin realizacji – 2019

 

5. Modernizacja Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz Oddziału Urologii w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

 • Inwestor – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach
 • Generalny Wykonawca – Konsorcjum : MAL-POL Sp. z o.o. , ZUInż Krzysztof Redesiuk , KORONTO Sp. z o.o.
 • Typ obiektu – Szpital
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. Poniatowskiego 26
 • Zakres prac – Projekt i wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Termin realizacji – 2018/2019

 

6. Modernizacja Oddziału Ortopedyczno – Urazowego w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

 • Inwestor – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach
 • Generalny Wykonawca – Konsorcjum : MAL-POL Sp. z o.o. , ZUInż Krzysztof Redesiuk , KORONTO Sp. z o.o.
 • Typ obiektu – Szpital
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. Poniatowskiego 26
 • Zakres prac – Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Termin realizacji – 2018

 

7. Remont SOR w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach

 • Inwestor – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach
 • Generalny Wykonawca – KIM Sp. z o.o.
 • Typ obiektu – Szpital
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. Poniatowskiego 26
 • Zakres prac – Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Termin realizacji – 2018

 

8. Remont i rozbudowa Oddziału Położniczo – Ginekologicznego praz Oddziału Neonatologicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

 • Inwestor – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach
 • Generalny Wykonawca – SELFTEACH.eu Building Consulting
 • Typ obiektu – Szpital
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. Poniatowskiego 26
 • Zakres prac – Remont instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Termin realizacji – 2017

 

9. Rozbudowa budynku Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

 • Inwestor – Mazowiecki Szpital Wojewódzki im. Św. Jana Pawła II w Siedlcach
 • Generalny Wykonawca – BUDIMEX S.A.
 • Typ obiektu – Szpital
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. Poniatowskiego 26
 • Zakres prac – Projekt i wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Termin realizacji – 2016/2017

   

 

 •  

  •  

 

 •