mask

Edukacyjne

 

1. Remont oświetlenia w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UPH w Siedlcach

 • Inwestor – Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach
 • Generalny Wykonawca – KORONTO Sp. z o.o.
 • Typ obiektu – Uczelnia Wyższa
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. 3-go maja
 • Zakres prac – Remont instalacji oświetlenia
 • Termin realizacji – 2020

 

2. Modernizacja instalacji elektrycznych w budynku ZSP nr 6 w Siedlcach

 • Inwestor – Miasto Siedlce
 • Generalny Wykonawca – KORONTO Sp. o.o.
 • Typ obiektu – Szkoła
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. Chopina 10
 • Zakres prac – Modernizacja instalacji elektrycznej
 • Termin realizacji – 2019

 

3. Rewaloryzacja budynku IV Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach

 • Inwestor – Miasto Siedlce
 • Generalny Wykonawca - Konsorcjum : MAL-POL Sp. z o.o. , ZUInż Krzysztof Redesiuk , KORONTO Sp. z o.o.
 • Typ obiektu – Szkoła
 • Lokalizacja – Siedlce , ul. Konarskiego 1
 • Zakres prac – Wykonanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych
 • Termin realizacji – 2018/2019